Crypto - emerging investable asset class or pitfalls for investors?

Despite the turmoil of the past few years, asset managers continue to pile into crypto assets. This article explains why and — perhaps more importantly — how they are striving to reduce their risks and maximize their opportunities.

Eng ver:

The rapid development and adoption of an entirely new asset class was never going to be smooth. In the early days of crypto assets, the risks were all about the newly developed technology, immense price volatility and uncertain government policy. As the investment world started to embrace crypto as an emerging investable asset class, the risks became more systemic and governance focused.

The past year was certainly tumultuous on that front. The collapse of the Terra Luna ecosystem and the UST stablecoin in May 2022 reminded investors about the importance of assessing the underlying collateral quality and liquidity. The FTX debacle taught investors about the value of robust due diligence and governance. The downstream implications of these – and other governance oversights – brought intense scrutiny to the crypto asset trading ecosystem.

KPMG professionals’ experience helping asset managers develop and execute their crypto asset strategies suggests there are four key areas where asset managers and investors should want to focus:

1. Enterprise risk management

2. Technology risk considerations

3. Regulatory considerations

4. Service offering considerationsViet ver: 

Sự phát triển nhanh chóng cùng việc thích ứng với nhóm tài sản hoàn toàn mới chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra suôn sẻ. Trong kỷ nguyên đầu của tiền mã hóa, tất cả các rủi ro đều bắt nguồn từ nhóm công nghệ mới phát triển, sự biến động rõ rệt về giá đi cùng chính sách bấp bênh của chính phủ. Khi giới đầu tư bắt đầu sử dụng tiền điện tử như một loại tài sản đầu tư mới nổi, các rủi ro trở nên có hệ thống và mang tính kiểm soát cao.

Năm 2022 vừa qua cũng không thể tránh khỏi tình trạng hỗn loạn trên. Sự sụp đổ hệ sinh thái Luna – đồng tiền mã hóa của nền tảng Terra và nền tảng ổn định xu mã hóa UST (TerraUSD) vào tháng 5 năm 2022 đã giáng một đòn cảnh tỉnh đến các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tài sản thế chấp cơ bản và tính thanh khoản. Sự thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã trở thành bài học đắt giá cho các nhà đầu tư về giá trị của việc thẩm định và quản lý doanh nghiệp. Nói một cách dễ hiểu, chính vì điều này – và các giám sát quản lý khác – đã mang lại quy trình kiểm soát chặt chẽ đối với hệ sinh thái giao dịch tài sản tiền điện tử.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia KPMG trong việc hỗ trợ các nhà quản lý tài sản phát triển và triển khai các chiến lược tài sản tiền điện tử cho thấy có bốn lĩnh vực chính mà các nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư nên tập trung vào:

1. Quản trị rủi ro doanh nghiệp

2. Bảo chứng rủi ro công nghệ

3. Bảo chứng quy định

4. Bảo chứng về cung ứng dịch vụ