Aerospace and Defense industry – The sustainability and imagination for a new future

The globe has the difficult job of reducing and eventually reversing climate change. The Aerospace and Defense (A&D) industry must contribute fully to this huge and complicated challenge. 

ENG:

The globe has the difficult job of reducing and eventually reversing climate change. The Aerospace and Defense (A&D) industry must contribute fully to this huge and complicated challenge. Fortunately, CEOs in the industry are not only aware of what is expected of them, but they are actively modifying their strategy in order to fulfill the target of net-zero carbon emissions by 2050. 

KPMG International investigated the magnitude of the difficulties confronting A&D firms and the actions they must take to satisfy their environmental, social, and governance (ESG) objectives over the next 25 years. The road to success will be difficult, but as our analysis shows, the sector is committed to doing the right thing.

This study provides the following points for readers looking for solutions to traverse the path to a carbon-free future: 

High foreseeable demand for air travel

How the sector needs new technologies to meet the sustainability targets

The perspective that A&D manufacturers may not be able to reach their goals

The role of government in guiding the A&D industry

Points executives should seek to bear in mindVIE:

Thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc nỗ lực giảm và thay đổi tình trạng biến đổi khí hậu. Ngành Hàng không vũ trụ và Quốc phòng (A&D) do đó bắt buộc phải tham gia vào thách thức nan giải và phức tạp này. May mắn thay, các CEO trong ngành không chỉ nhận thức được những gì cần trông đợi ở họ mà còn tích cực thay đổi chiến lược của mình để hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon bằng net-zero vào năm 2050. 

KPMG International đã điều tra mức độ khó khăn mà các công ty A&D phải đối mặt và các hành động họ phải thực hiện để đáp ứng các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản lý (ESG) trong 25 năm tới. Con đường dẫn đến thành công sẽ khó khăn, nhưng như phân tích cho thấy, lĩnh vực này cam kết sẽ làm điều đúng đắn.

Nghiên cứu này cung cấp những mục thông tin sau cho các độc giả đang tìm kiếm giải pháp để thành công đi qua con đường dẫn đến một tương lai không có carbon: 

• Nhu cầu dự kiến sẽ tang cao trong ngành du lịch hàng không

• Công nghệ mới cần được áp dụng như thế nào để đáp ứng các mục tiêu bền vững

• Viễn cảnh các nhà sản xuất A&D có thể không đạt được mục tiêu của họ trong tương lai

• Vai trò của chính phủ trong việc hướng dẫn ngành A&D

• Những điểm lưu ý mà các nhà điều hành nên tìm cách ghi nhớ