2023 Global Construction Survey

The 2023 Global Construction Survey finds the industry in a cautiously optimistic mood, as the combination of widespread government infrastructure stimuli, the renewable energy revolution...

Eng ver:

The 2023 Global Construction Survey finds the industry in a cautiously optimistic mood, as the combination of widespread government infrastructure stimuli, the renewable energy revolution, increasing capital investment in strategically important sectors, and a post-COVID-19 pipeline create excellent opportunities for engineering and construction (E&C) companies.

In this, our 14th survey, KPMG feature insights from almost 300 participants from both project owners and engineering and construction companies around the globe. The responses show an industry still striving to improve on its record of performance and productivity and continuing to address a volatile environment, with continued supply chain disruption, and rising inflation of energy, materials, and wages.

ESG has risen up the agenda, with an ambition to foster more diverse workplaces, decarbonize the construction value chain and create sustainable buildings and infrastructure. And the industry is starting to embrace the power of technology to transform performance, with increasing use of mobile platforms and AI, and the growth of modular manufacturing to speed up projects and enhance quality and safety.

KPMG encourages to read the survey and join the ongoing debate on how to advance an industry that plays a huge part in all our lives and can be an incredible force for good.


Viet ver: 

Khảo sát xây dựng toàn cầu năm 2023 ghi nhận ngành công nghiệp đang trong tình trạng “lạc quan thận trọng”, vốn bởi sự sát nhập theo diện rộng của chính phủ hạ tầng, cuộc cách mạng năng lượng tái tạo, việc gia tăng vốn đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược, và giai đoạn hậu COVID-19 đã tạo ra vô vàn cơ hội tuyệt vời cho các công ty kỹ thuật và xây dựng (E&C).

Trong cuộc khảo sát lần thứ 14 này, KPMG đã xoáy vào góc nhìn của gần 300 người tham gia bao gồm chủ đầu tư và các công ty kỹ thuật - xây dựng trên toàn cầu. Các phản hồi cho thấy ngành công nghiệp này vẫn đang nỗ lực nâng cao thành tích và năng suất của mình, đồng thời tiếp tục giải quyết sự biến động của môi trường, với sự gián đoạn liên tục của chuỗi cung ứng và sự gia tang lạm phát của năng lượng, vật liệu và thù lao.

ESG đã được đưa lên chương trình nghị sự, với tham vọng thúc đẩy sự đa dạng ở nơi làm việc, giảm lượng khí cacbon trong chuỗi giá trị xây dựng và xây nên các tòa nhà và cơ sở hạ tầng vững chắc. Và ngành công nghiệp đang bắt đầu khởi xướng quyền năng công nghệ nhằm chuyển đổi hiệu suất, với việc sử dụng ngày càng nhiều các nền tảng di động và trí tuệ nhân tạo, cũng như sự phát triển của việc sản xuất mô-đun để đẩy nhanh các dự án cũng như nâng cao chất lượng và độ an toàn.

KPMG khuyến khích mọi người đọc khảo sát và hưởng ứng cuộc tranh luận về cách thức thúc đẩy một ngành công nghiệp, góp phần đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật và hứa hẹn là một động lực phi thường cho những điều tốt đẹp.