2022 Vietnam Customer Experience Excellence Report VN

Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Xuất Sắc (CEE) 2022 của Việt Nam

Trải nghiệm Khách hàng hướng tới Tương lai Bền vững


Ngày nay, các công ty đang kiên trì tìm động lực để tăng tốc hoạt động kinh doanh của mình trước những thách thức về kinh tế và xã hội. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ sang các nền tảng trực tuyến trong thời kỳ đại dịch, các doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển đổi kỹ thuật số trên khắp chuỗi giá trị của mình, từ trong quá trình tiếp thị, thanh toán đến hậu cần và đặc biệt là trong trải nghiệm của khách hàng.

Trong giai đoạn thúc đẩy mạnh chuyển đổi số ở Việt Nam, các doanh nghiệp buộc phải thích ứng để thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Mặc dù chuyển đổi số là một tiến trình xảy ra trên toàn cầu, không có một công thức chung nào có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao sự hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của khách hàng luôn là yếu tố then chốt giúp đổi kỹ thuật số thành công.

Odoo • Image and Text

Download Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Xuất Sắc (CEE) 2022 của Việt Nam          
 

Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Xuất Sắc (CEE) 2022 của Việt Nam khảo sát hơn 1560 người tiêu dùng và xem xét đánh giá của họ về 79 thương hiệu địa phương và toàn cầu trên 8 lĩnh vực nhằm tìm hiểu việc phát triển của các công ty trong thời kỳ khó khăn. Báo cáo chỉ ra các thương hiệu và ngành nghề đi đầu trong việc cung cấp trải nghiệm xuất sắc từ quan điểm của người tiêu dùng. Dựa trên Sáu tiêu chí đánh giá trải nghiệm khách hàng của KPMG, chúng tôi đánh giá hiệu suất trải nghiệm khách hàng qua điểm CEE, được tính bằng cách lấy điểm trung bình cho mỗi tiêu chí bao gồm: Chính trực, Sự đồng cảm, Giải pháp, Cá nhân hóa, Kỳ vọng, Thời gian và Công sức.

 2022 là năm để các công ty lấy đà tăng trưởng sau đại dịch COVID, có thể dễ dàng thấy được rằng công ty nào có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì đang nhảy vọt về phía trước trong trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng ngày càng yêu cầu cao từ các thương hiệu hơn bao giờ hết. Việc đạt được các Kì vọng, gia tăng Cá nhân hóa và Chính trực là cần thiết để tạo ra mối liên kết bền vững và mạnh mẽ giữa thương hiệu và khách hàng

   

Nguyen Tuan Hong Phuc
Thành viên điều hành,
Trưởng bộ phận Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Khách 
hàng & Chuỗi Cung ứng chia sẻ
KPMG Việt Nam

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Download Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Xuất Sắc (CEE) 2022 của Việt Nam  
 

Liên hệ

Company team

Nguyen Tuan Hong Phuc 
Partner
Head of Customer & Operations Consulting
KPMG in Vietnam


Email: phuctnguyen@kpmg.com.vn

Company team

Vu Anh Kha 

Associate Director
Customer & Operations Consulting
KPMG in Vietnam

Email: khavu@kpmg.com.vn

Company team

Nguyen Huong Giang

Manager 
Customer & Operations Consulting
KPMG in Vietnam

Email: gianghnguyen2@kpmg.com.vn

Company team

Nguyen Vu Minh Chau   

Manager 
Customer & Operations Consulting
KPMG in Vietnam

Email: chaumnguyen2@kpmg.com.vn