2022 Insurance CEO Outlook

Triển vọng CEO Bảo hiểm năm 2022
Tự tin vượt qua những thách thức kinh tế và chuyển đổi vận hành

Trong một năm với nhiều thay đổi không ngừng do căng thẳng địa chính trị và môi trường kinh tế không chắc chắn, các CEO tiếp tục đối mặt với những thách thức và cơ hội liên tục thay đổi. Với những thay đổi chóng mặt trong toàn ngành, chúng tôi đã khảo sát 134 CEO bảo hiểm trong khuôn khổ Báo cáo Triển vọng CEO của KPMG, để thu thập những hiểu biết chuyên sâu và quan điểm của họ trong việc duy trì sự phù hợp và dẫn trước đối thủ bằng cách vượt qua những vấn đề ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm trong 3 năm tới.

Odoo • Image and Text

Báo cáo Triển vọng CEO Bảo hiểm năm 2022         
Tìm ra các xu hướng chính ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm và những ưu tiên trong 3 năm tới

 


Khi ngành bảo hiểm đối phó với tình trạng chi phí gia tăng, sự bất ổn về kinh tế và chính trị toàn cầu, các luật và hướng dẫn quy định mới cũng như các mô hình hoạt động thay đổi nhanh chóng, khả năng thích ứng nhanh chóng và từ sớm đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty bảo hiểm nên chuẩn bị cho những điều không chắc chắn này và lường trước sự thay đổi có thể sẽ tiếp tục.

   

Laura Hay
Trưởng Khối Bảo hiểm toàn cầu
KPMG International

Odoo • Text and Image

Contact us

Company team

Pham Do Nhat Vinh
Partner
Consulting, Head of Financial Services
KPMG in Vietnam


Email: vnpham@kpmg.com.vn

Company team

Truong Hanh Linh

Partner
Head of Risk Consulting
KPMG in Vietnam

Email: linhtruong@kpmg.com.vn

Company team

Truong Vinh Phuc

Partner
Audit
KPMG in Vietnam

Email: pvtruong@kpmg.com.vn

Company team

Nguyen Tuan Hong Phuc

Partner
Head of Customer & Operations Consulting

Head of Telecom, Media & Technology (TMT)
KPMG in Vietnam

Email: phuctnguyen@kpmg.com.vn