Thanh kiểm tra Hải quan - Các xu hướng nổi bật

Khóa học này sẽ cung cấp cho Quý Công ty những cập nhật mới nhất liên quan đến xu hướng thanh, kiểm tra hải quan thời gian gần đây, quy trình kiểm tra sau thông quan và những việc mà Công ty cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan.

Lợi ích của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, Quý Công ty sẽ hiểu được những vấn đề sau:

(i) Quy trình và lịch trình dự kiến của một cuộc kiểm tra sau thông quan;

(ii) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cuộc kiểm tra sau thông quan;

(iii) Xu hướng kiểm tra và các vấn đề thường gặp trong quá trình kiểm tra sau thông quan;

(iv) Các bước cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan..

Nội dung khóa học

- Các xu hướng và trọng tâm trong thanh, kiểm tra hải quan

- Quy trình và lịch trình dự kiến của một cuộc kiểm tra sau thông quan

- Các vấn đề thường gặp và xu hướng nổi bật trong quá trình kiểm tra sau thông quan

- Các bước cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Thông tin khóa học


    15:00 - 17:00
     08/06/2023
    Tầng 10, SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
    Tiếng Việt
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Giấy chứng nhậnDiễn giả

Odoo • Image and Text
Vương Quang Thuận
Giám đốc
Thương mại và Hải quan

KPMG Việt Nam

Thuận là Giám đốc Thương mại và Hải quan của KPMG tại Việt Nam. Ông có gần mười (10) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế gián thu và hải quan cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

Thuận chuyên về các dịch vụ tư vấn hải quan và thuế gián thu, đặc biệt là đánh giá và hoạch định liên quan đến các vấn đề về hiệp định thương mại tự do, trị giá hải quan, các quy định và kiểm soát về xuất nhập khẩu, dịch vụ giải quyết tranh chấp và khiếu nại thuế và hải quan.

Odoo • Image and Text
Trần Quý Phong
Trưởng phòng
Thương mại và Hải quan

KPMG Việt Nam

Phong đã có gần 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng đế đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

Liên hệ

Ms. Nguyễn Hoàng Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!