OnDemand Courses

Lập và trình bày báo cáo tài chính 

.
   13:30 - 16:30
    19/09/2024 
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     2.000.000 VNĐ

Tổng quan

Khóa học về Lập và trình bày báo cáo tài chính nhắm tới việc cung cấp kiến thức về các kiến thức cơ bản để lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (“VAS”) . 

Khóa học sẽ được cung cấp bởi những trưởng phòng kiểm toán của KPMG.

Nội dung 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được:

1. Cấu trúc của báo cáo tài chính 

2. Nắm được yêu cầu, nguyên tắc, các chuẩn mực, thông tư áp dụng đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính

3. Phương pháp lập các thuyết minh báo cáo tài chính 

4. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

5. Cách thức kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính được lập thông qua các công thức

6. Các vấn đề khác ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tài chính: giả động hoạt động liên tục, đồng tiền chức năng và quy đổi đơn vị tiền tệ báo cáo

Diễn giả

Company team

Nguyễn Hữu Nam Ninh

Giám Đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam 

Ông Ninh có hơn 13 năm kinh ngiệm chuyên sâu về kiểm toán, tư vấn kế toán và chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam và KPMG Australia.  Ông Ninh đã tham gia thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán độc lập và tư vấn kế toán. Những công việc này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế/Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, hiểu biết về hệ thống kế toán cũng như các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Company team

Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng cấp cao
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Bà Huyền có hơn 10 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán tại KPMG Việt Nam và KPMG Sydney, với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Huyền đã tham gia Kiểm toán và tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, năng lượng, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918