OnDemand Courses

Hàng tồn kho và kế toán giá thành


    13:30 - 16:30
    15/08/2024 & 22/08/2024 (2 buổi)
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     1,000,000 VND

Tổng quan

Khóa học về Hàng tồn kho nhắm tới việc cung cấp kiến thức về phương pháp ghi nhận và đánh giá hàng tồn kho cùng các tình huống thưc tế. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những Phó phòng/ Trưởng phòng kiểm toán của KPMG Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Định nghĩa hàng tồn kho

2. Xác định giá trị hàng tồn kho bao gồm: hàng mua, chi phí kinh doanh dở dang và thành phẩm

3. Xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4. Quy định về trình bày báo cáo tài chính đối với khoản mục hàng tồn kho.

5. Khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS về hàng tồn kho


Diễn giả

Company team


Nguyễn Hữu Nam Ninh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Ông Ninh có hơn 13 năm kinh ngiệm chuyên sâu về kiểm toán, tư vấn kế toán và chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam và KPMG Australia. Ông Ninh đã tham gia thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán độc lập và tư vấn kế toán. Những công việc này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế/Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, hiểu biết về hệ thống kế toán cũng như các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Company team


Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng cấp cao
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Bà Huyền có hơn 10 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán tại KPMG Việt Nam và KPMG Sydney, với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Huyền đã tham gia Kiểm toán và tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, năng lượng, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918