OnDemand Courses

Tài sản cố định và Dự phòng
hoàn nguyên môi trường


    13:30 - 16:30
    13/06/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     1,000,000 VND 

Tổng quan

Khóa học về Tài sản cố định và Dự phòng hoàn nguyên môi trường nhắm tới việc cung cấp kiến thức về quy trình và phương pháp ghi nhận Tài sản cố định cùng với các tình huống phức tạp liên quan đến tài sản cố định trong thực tế. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những trưởng phòng kiểm toán của KPMG.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Hiểu biết về khái niệm và vai trò của tài sản cố định trong kế toán và báo cáo tài chính. 

2. Nắm vững các quy trình và phương pháp ghi nhận, đánh giá, và khấu hao tài sản cố định. 

3. Thực hành áp dụng các quy định về tài sản cố định trong các tình huống thực tế bao gồm xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tài sản cố định như hạch toán chi phí hoàn nguyên môi trường, khôi phục và hoàn trả mặt bằng v.v.. và giải quyết các trường hợp đặc biệt như nhượng bán và thanh lý tài sản, đại tu và sửa chữa lớn, v.v..

4. Hiểu biết về trình bày báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định.

5. Hiểu biết các khác biệt cơ bản của chuẩn mực Tài sản cố định và dự phòng giữa VAS và IFRS.

Diễn giả

Company team


Nguyễn Hữu Nam Ninh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính 
KPMG Việt Nam

Ông Ninh có hơn 13 năm kinh ngiệm chuyên sâu về kiểm toán, tư vấn kế toán và chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam và KPMG Australia. Ông Ninh đã tham gia thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán độc lập và tư vấn kế toán. Những công việc này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế/Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, hiểu biết về hệ thống kế toán cũng như các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Company team


Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng cấp cao
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Bà Huyền có hơn 10 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán tại KPMG Việt Nam và KPMG Sydney, với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Huyền đã tham gia Kiểm toán và tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, năng lượng, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918