OnDemand Courses

Thuế TNDN đối với các khoản chi cho bên liên kết


    14:00 - 15:30
    30/05/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Tham gia khóa học và lắng nghe các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về những điều kiện để được tính các khoản chi cho bên liên kết vào chi phí được trừ thuế TNDN, cũng như một số lưu ý thực tế dành cho các doanh nghiệp về kỳ thanh kiểm tra thuế.

Nội dung khóa học

1. Căn cứ quy định để khoản chi phí trả cho bên liên kết được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN

2. Một số vấn đề thường gặp trên thực tế

3. Hỏi đáp

Diễn giả

Company team

Nguyễn Như Trang

Giám đốc
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Bà Trang đã làm việc tại KPMG Việt Nam hơn 14 năm, bao gồm cả thời gian làm việc tại KPMG Frankfurt (Đức). Bà Trang đã trau dồi và có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm làm việc phong phú về thuế Việt Nam, bao gồm thuế trực thu và thuế gián thu, tư vấn thuế, tái cấu trúc thuế, rà soát thuế và hỗ trợ thanh kiểm tra thuế cho nhiều khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Company team

Nguyễn Quân Anh

Trưởng Phòng
Dịch vụ Tư vấn Thuế Quốc tế Tổng hợp
KPMG Việt Nam

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918