OnDemand Courses

Trị giá hải quan


    14:00 - 15:30
    16/05/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cập nhật về trị giá hải quan của hàng hóa, các chất vấn thường gặp và xu hướng kiểm tra trị giá của cơ quan hải quan.  Nội dung sẽ được trình bày bởi các chuyên gia có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này của KPMG Việt Nam. 

Nội dung khóa học

1. Quy định chung về trị giá hải quan theo quy định của Việt Nam và quốc tế

2. Các vấn đề và truy vấn thường gặp liên quan đến trị giá hải quan trong thực tiễn

3. Xu hướng kiểm tra về trị giá hải quan của cơ quan hải quan

4. Chuẩn bị cần thiết từ doanh nghiệp

5. Hỗ trợ từ KPMG

Diễn giả

Company team

Nguyễn Trung Thắng

Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Ông Thắng có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG trong lĩnh vực tư vấn liên quan đến giá GDLK, Hải quan, Thuế quốc tế và các lĩnh vực thuế khác.

Ông Thắng đã tư vấn cho rất nhiều Tập đoàn đa quốc gia liên quan đến lập kế hoạch cũng như tuân thủ về thuế và giá GDLK, lập kế hoạch chuỗi cung ứng, tái cấu trúc kinh doanh và cung cấp các tư vấn về thẩm định thuế và cấu trúc các giao dịch trong nhiều lĩnh vực như Công nghiệp, Tiêu dùng, Dịch vụ tài chính, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Giao nhận và Vận tải cùng nhiều ngành nghề khác. Các khách hàng của Thắng là các tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.

Company team

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Hiền có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thuế tại KPMG.

Hiền phụ trách cung cấp các dịnh vụ hỗ trợ tuân thủ và tư vấn về xác định giá thị trường cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực chuyên môn của Hiền bao gồm tư vấn tuân thủ (kê khai thông tin theo mẫu và lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết), tư vấn chiến lược về chính sách giá trong các giao dịch đặc thù và chính sách giá chuyển nhượng nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cũng như tối ưu hóa về thuế, và rà soát về giá chuyển nhượng.

Hiền cũng lãnh đạo các nhóm dịch vụ hỗ trợ và đại diện khách hàng trong quá trình thương lượng với cơ quan thuế địa phương trong các cuộc thanh kiểm tra về giá chuyển nhượng để đạt được kết quả tốt nhất.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918