OnDemand Courses

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

    14:00 - 16:00
    25/04/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính đối với các công ty hoạt động trong các khu vực pháp lý áp dụng nó. Việc hiểu biết kỹ lưỡng về nguyên tắc hoàn thuế VAT và các yêu cầu cho việc lập tài liệu phù hợp không chỉ có lợi mà còn thiết yếu để các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế của nhà nước.

Khóa học toàn diện này được thiết kế để trang bị cho các chuyên gia kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả hoàn thuế VAT và tự tin xử lý các kiểm tra quy định.

Nội dung khóa học

1. Căn cứ pháp lý về Hoàn thuế GTGT

2. Thủ tục hành chính

3. Chia sẻ vấn đề chuyên môn từ một số trường hợp thực tế

4. Xu hướng hoàn thuế GTGT theo Dự thảo luật thuế GTGT

5. Hỏi đáp

Diễn giả

Phó Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc
Dịch vụ Tư vấn thuế
KPMG Việt Nam

Hạnh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam, bao gồm cả bộ phận Thuế Quốc tế của Công ty TNHH Thuế KPMG Phoomchai tại Thái Lan, trong một nhiệm vụ biệt phái quốc tế ngắn hạn.

Hạnh tham gia nhiều hoạt động tư vấn thuế và hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm tư vấn thuế, soát xét thuế (tax due diligence) cho mục đích sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, lập kế hoạch và tái cấu trúc thuế doanh nghiệp, tuân thủ thuế doanh nghiệp, hỗ trợ kiểm tra trước, trong và sau thanh-kiểm tra thuế, hoàn thuế GTGT, miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“DTA”), v.v... 

Hạnh đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khách hàng đa dạng, bao gồm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng, ngân hàng và các định chế tài chính, v.v. và có kinh nghiệm làm việc ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như các tập đoàn đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918