OnDemand Courses

Xuất xứ hàng hóa và các vấn đề cần lưu ý 


    14:00 - 16:00
    04/04/2024
    Hồ Chí Minh & Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cập nhật về xuất xứ hàng hóa, các chất vấn thường gặp và xu hướng kiểm tra xuất xứ trong quá trình thanh/kiểm tra.  Nội dung sẽ được trình bày bởi các chuyên gia có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này của KPMG Việt Nam. 

Nội dung khóa học

1. Quy định chung về xuất xứ hàng hóa theo quy định của Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do

2. Các vấn đề và truy vấn thường gặp liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong thực tiễn

3. Xu hướng kiểm tra về xuất xứ hàng hóa của cơ quan Hải quan

4. Chuẩn bị cần thiết từ doanh nghiệp

5. Hỗ trợ từ KPMG

Diễn giả

Company team

Vương Quang Thuận

Giám đốc
Dịch vụ Thương mại và Hải quan
KPMG Việt Nam

Thuận là Giám đốc Thương mại và Hải quan của KPMG tại Việt Nam. Ông có gần mười (10) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế gián thu và hải quan cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

Thuận chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hải quan thường xuyên cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Ông đã hỗ trợ nhiều công ty đa quốc gia trong việc cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, tham vấn và khiếu nại về trị giá hải quan, phân loại hàng hóa nhập khẩu, hoạch định thuế xuất nhập khẩu theo các Hiệp định Thương mại Tự do và tuân thủ pháp luật về hải quan.

Thuận có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với cơ quan chức năng về các vấn đề hải quan và thuế.

Company team

Nguyễn Nhật Linh

Giám đốc
Dịch vụ Thương mại và Hải quan
KPMG Việt Nam

Nhật Linh có hơn 12 năm kinh nghiệm về thuế, thương mại, hải quan và giá GDLK cơ cấu cho các Công ty đại chúng và tư nhân (các tập đoàn đa quốc gia và Việt Nam).

Linh phụ trách và tham gia nhiều dự án liên quan đến tuân thủ thuế và hải quan cho các công ty đa quốc gia và các tập đoàn nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm Sản xuất, Thương mại, Phân phối, v.v.

Linh cũng có kinh nghiệm hơn 3 năm ở vị trí quản lý phụ trách Thuế doanh nghiệp, Chuyển giá và Thương mại & Hải quan cho một doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và khu vực APAC của tập đoàn.

Company team

Trần Quý Phong

Phó Giám đốc
Dịch vụ Thương mại và Hải quan
KPMG Việt Nam

Ông Phong đã có hơn 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng đế đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918