OnDemand Courses

Làm thế nào để ứng phó thanh kiểm tra thuế, hải quan một cách hiệu quả?

    14:00 - 16:00
    28/02/2024 
    Văn phòng HCM + Online
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Tổng quan

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cập nhật về xu hướng thanh tra/kiểm tra thuế và hải quan, các chất vấn thường gặp, cũng như những chiến lược thực tiễn mà doanh nghiệp có thể cân nhắc trong thanh kiểm tra.  Nội dung sẽ được trình bày bởi các chuyên gia có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này của KPMG Việt Nam. 

Nội dung 

I. Thống kê về tình hình thanh kiểm tra thuế và hải quan năm 2023 

II. Nhận diện những rủi ro về thuế, hải quan và các vấn đề mà cơ quan thuế và hải quan thường truy vấn liên quan tới thuế doanh nghiệp, giá giao dịch liên kết và hải quan

III. Xu hướng thanh kiểm tra năm 2024 và người nộp thuế nên chuẩn bị gì

IV. KPMG có thể hỗ trợ gì

V. Hỏi&đáp

 Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được

1. Quy trình thanh kiểm tra thuế và hải quan

2. Nhận diện rủi ro về thuế và hải quan của doanh nghiệp

3. Xu hướng kiểm tra và các vấn đề cơ quan thuế và hải quan thường truy vấn

4. Doanh nghiệp nên chuẩn bị/ giải trình như thế nào trước/trong quá trình thanh kiểm tra

5. KPMG có thể hỗ trợ doanh nghiệp những gì trong thanh kiểm tra

Diễn giả

Company team

Ca Nguyễn Thùy Nhung

Giám Đốc
Dịch vụ tư vấn Giá giao dịch liên kết

KPMG Việt Nam

Nhung đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và xác định giá GDLK cho các khách hàng nhà nước và tư nhân (các tập đoàn đa quốc gia và trong nước).

Nhung chuyên về các dịch vụ tư vấn về thuế và xác định giá GDLK, đặc biệt là tư vấn tuân thủ về giá GDLK, thẩm định giá GDLK, tư vấn giá GDLK và các dịch vụ giải quyết tranh chấp và tranh chấp về giá GDLK. Nhung có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến thuế và giá GDLK.

Nhung đã tư vấn cho nhiều công ty Việt Nam và đa quốc gia từ Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ và khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng bao gồm hàng tiêu dùng/công nghiệp, dịch vụ tài chính, điện tử, hậu cần, và công nghệ thông tin về các vấn đề thuế và giá GDLK.

Company team

Vương Quang Thuận

Giám Đốc
Thương mại và Hải quan

KPMG Việt Nam

Thuận là Giám đốc Thương mại và Hải quan của KPMG tại Việt Nam. Ông có gần mười (10) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế gián thu và hải quan cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

Thuận chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hải quan thường xuyên cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Ông đã hỗ trợ nhiều công ty đa quốc gia trong việc cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, tham vấn và khiếu nại về trị giá hải quan, phân loại hàng hóa nhập khẩu, hoạch định thuế xuất nhập khẩu theo các Hiệp định Thương mại Tự do và tuân thủ pháp luật về hải quan.

Thuận có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với cơ quan chức năng về các vấn đề hải quan và thuế.

Huynh Bui Ngoc Han

Giám đốc
Mua bán sáp nhập, Thuế và Pháp lý - Thuế doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Hân có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp và các vấn đề tuân thủ cho khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, tổ chức tài chính nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. 

Hân có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn thuế, tư vấn mua bán sáp nhập, thoái vốn và tái cấu trúc cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Hân đã tham gia hỗ trợ khách hàng trình bày ý kiến chuyên môn trong quá trình thanh kiểm tra của cơ quan thuế, quá trình kiến nghị lên cơ quan thuế cấp trung ương nhằm nhận được hướng dẫn chính sách thuế có lợi cho doanh nghiệp

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918