OnDemand Courses

Báo cáo quyết toán ("BCQT") và xu hướng thanh kiểm tra hải quan nổi bật

    10:00 - 11:30
    19/01/2024 
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Tổng quan

Khóa học này sẽ cung cấp cho Quý Công ty:

- Tổng quan về BCQT và mục đích của BCQT trên phương diện quản lý hoạt động xuất nhập khẩu;

- Mối quan hệ giữa các thông tin trình bày trên BCQT;

- Các thông tin cần thiết cho việc lập BCQT;

- Các khó khăn và vấn đề thường gặp liên quan đến BCQT;

- Những cập nhật mới nhất liên quan đến xu hướng thanh, kiểm tra hải quan thời gian gần đây, quy trình kiểm tra sau thông quan và những việc mà Công ty cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Nội dung

Chuẩn bị cho BCQT

- Tổng quan về BCQT;

- Các quy định và hướng dẫn liên quan đến BCQT;

- Mối quan hệ giữa các thông tin trình bày trên BCQT;

- Thông tin và dữ liệu cần thiết cho việc lập BCQT và cách thức thu thập thông tin và dữ liệu;

- Các khó khăn và vấn đề thường gặp liên quan đến BCQT;


Xu hướng thanh kiểm tra hải quan nổi bật

- Các xu hướng và trọng tâm trong thanh, kiểm tra hải quan

- Quy trình và lịch trình dự kiến của một cuộc kiểm tra sau thông quan

- Các vấn đề thường gặp và xu hướng nổi bật trong quá trình kiểm tra sau thông quan

- Các bước cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Diễn giả

Company team

Vương Quang Thuận

Giám Đốc
Thương mại và Hải quan

KPMG Việt Nam

Thuận là Giám đốc Thương mại và Hải quan của KPMG tại Việt Nam. Ông có gần mười (10) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế gián thu và hải quan cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

Thuận chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hải quan thường xuyên cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Ông đã hỗ trợ nhiều công ty đa quốc gia trong việc cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, tham vấn và khiếu nại về trị giá hải quan, phân loại hàng hóa nhập khẩu, hoạch định thuế xuất nhập khẩu theo các Hiệp định Thương mại Tự do và tuân thủ pháp luật về hải quan.

Thuận có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với cơ quan chức năng về các vấn đề hải quan và thuế.

Trần Quý Phong

Phó Giám đốc
Thương mại và Hải quan

KPMG Việt Nam

Ông Phong đã có hơn 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng đế đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918