OnDemand Courses

Quyết toán thuế TNDN 2023 -
Những vấn đề thuế cần lưu ý


    13:30 - 15:00
    12/01/2024 
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Tổng quan

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được những vấn đề thuế cần lưu ý khi Quyết toán thuế TNDN 2023, từ đó tăng cường mức độ tuân thủ pháp luật thuế hiện hành và giảm thiểu rủi ro thuế tiềm ẩn. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong suốt khóa học.

Nội dung

1.30 - 2.30: Dạng câu hỏi tình huống (12 câu hỏi) - 1 giờ

2.30 - 3.00:  Hỏi & đáp - 0.5 giờ 

Nội dung trao đổi:

1. Kê khai thiếu doanh thu tính thuế

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng

3. Chi phí hàng hỏng không được trừ

4. Chi phí lãi vay không được trừ

5. Phúc lợi cho nhân viên không được trừ

6. Chi phí bản quyền không được trừ

7. Chi phí lương cho người lao động nước ngoài không được trừ

8. Điều chỉnh tạm thời liên quan tới khoản lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.

9. Khoản phải trả dài hạn

10. Chi phí có hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn không được trừ

Sau khóa đào tạo này, quý Công ty sẽ có thể hiểu được

1. Các vấn đề quyết toán thuế TNDN thường gặp

2. Lưu ý để giảm thiểu rủi ro thuế

Diễn giả

Company team

Nguyễn Ngọc Thái

Thành viên điều hành
Dịch vụ thuế và Hỗ trợ doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Ông Thái đã có hơn 18 năm kinh nghiệm với hiểu biết chuyên sâu về hệ thống quản lý địa phương bao gồm thuế gián tiếp thu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Ông chịu trách nhiệm chính về nhiều quy trình tư vấn về thuế, các vấn đề doanh nghiệp và pháp định cho khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các công ty lớn của Việt Nam.

Nguyễn Như Trang

Phó Giám đốc
Dịch vụ Thuế và hỗ trợ doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Bà Trang đã làm việc tại KPMG Việt Nam hơn 13 năm, bao gồm cả thời gian làm việc tại KPMG Frankfurt (Đức). Bà Trang đã trau dồi và có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm làm việc phong phú về thuế Việt Nam, bao gồm thuế trực thu và thuế gián thu, tư vấn thuế, tái cấu trúc thuế, rà soát thuế và hỗ trợ thanh kiểm tra thuế cho nhiều khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, nhà thầu nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918