Managing Financial Distress: Stabilization, Turnaround and Restructuring in Uncertain Times VN

Quản trị Khủng hoảng Tài chính:
Bình ổn, Tái thiết và Tái cấu trúc trong bối cảnh nền kinh tế biến động


    13:30 - 17:30
    19/04/2023 
    Tầng 10, SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
    Tiếng Anh & Tiếng Việt
      Miễn phí

Tổng quan

Hội thảo "Quản trị Khủng hoảng Tài chính: Bình ổn, Tái thiết và Tái cấu trúc trong bối cảnh nền kinh tế biến động" của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp kiến thức và các phương pháp hàng đầu về Quản trị Khủng hoảng Tài chính ở cấp doanh nghiệp. Hội thảo sẽ được trình bày bởi các chuyên gia KPMG có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất.

Nội dung

1. Tổng quan về Khủng hoảng Tài chính

2. Ổn định dòng tiền

3. Quản trị tái thiết doanh nghiệp

4. Tái cấu trúc tài chính

5. Những vấn đề về Thuế và Pháp lý cần lưu ý

6. Q&A

Kỹ năng nhận được sau hội thảo

— Xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm của khủng hoảng tài chính

— Xây dựng chiến lược để cải thiện tính thanh khoản, thực hiện tái thiết và tái cấu trúc tài chính toàn diện

— Đánh giá các cơ hội mua bán sáp nhập và thoái vốn

— Quản trị các vấn đề về pháp lý và tuân thủ, cũng như quản trị rủi ro và giải quyết các tranh chấp

— Nắm rõ tác động về thuế đối với từng chiến lược tài chính và tối ưu hóa khả năng hoạch định thuế

Diễn giả


Bui Thi Thanh Ngoc

Partner
KPMG Law
KPMG in Vietnam


Ho Thi Bich Hanh

Partner 
Corporate Tax
Head of Consumer Markets
KPMG in Vietnam

 


Luu Bao Lien

Partner
Head of Financial Management Consulting,
Head of Building, Construction, and Real Estate (BCRE)
KPMG in VietnamTim Kramer

Head of Special Situations Group
KPMG in Vietnam


Goyal Khushboo

Director
Building, Construction & Real Estate Consulting  
KPMG in Vietnam 


Tlebalde Meir

Director  
Advisory
KPMG in Vietnam