Những điểm cần lưu ý về ưu đãi thuế TNDN khi chuẩn bị cho thanh tra thuế

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp liên quan đến ưu đãi thuế TNDN, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Read English Version

Học viên được gì sau khóa học ?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Tổng quan thông tin về tình hình thanh kiểm tra thuế gần đây

2. Ưu đãi thuế TNDN cho khu công nghiệp (dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng)

3. Ưu đãi thuế TNDN trong các trường hợp tái cấu trúc về mặt pháp lý

4. Các trường hợp ưu đãi thuế TNDN khác

Thông tin khóa học


    15:00 - 17:00 
     22/06/2023
    Văn phòng KPMG tại TP.HCM
    Tiếng Việt
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Nội dung khóa học

1. Tổng quan thông tin về tình hình thanh kiểm tra thuế gần đây

2. Ưu đãi thuế TNDN cho khu công nghiệp (dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng)

3. Ưu đãi thuế TNDN trong các trường hợp tái cấu trúc về mặt pháp lý

4. Các trường hợp ưu đãi thuế TNDN khác

5. Hỏi đáp

Giấy chứng nhậnDiễn giả

Odoo • Image and Text
Nguyen Quoc Huy
Director
Corporate Tax
KPMG in Vietnam

Ông Huy đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong vai trò cố vấn tại KPMG và trưởng phòng hoạch định thuế tại một Tập đoàn niêm yết tại Việt Nam

Ông Huy có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các công việc/dự án về thuế bao gồm tuân thủ thuế, rà soát thuế (còn được gọi là “kiểm tra sức khỏe thuế”), phân tích thuế cho các giao dịch phức tạp và không phổ biến (bao gồm cả giao dịch xuyên biên giới và giao dịch với các bên liên quan), tư vấn thuế về lập kế hoạch và tái cơ cấu chiến lược kinh doanh, rà soát thuế đối với các thương vụ M&A, thanh tra thuế và khiếu nại về thuế, và đào tạo về thuế;

Huy đã quản lý một danh mục khách hàng lớn và đa dạng bao gồm các công ty đa quốc gia và địa phương hàng đầu tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, vận chuyển và hậu cần, v.v.


Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!