Những điểm cần lưu ý về thuế nhà thầu với hợp đồng EPC nước ngoài khi chuẩn bị cho thanh tra thuế

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp liên quan đến thuế nhà thầu với hợp đồng EPC, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Read English Version

Học viên được gì sau khóa học ?

 Người tham dự đạt được các mục tiêu sau:

- Nắm được tổng quan thông tin về tình hình thanh kiểm tra thuế tại Việt Nam

- Tổng quan về thuế nhà thầu với hợp đồng EPC

- Các vấn đề dễ bị truy vấn trong quá trình thanh tra thuế

- Phương án giảm thiểu rủi ro ttrước và trong quá trình thanh tra thuế

Thông tin khóa học


    15:00 - 17:00 
     01/06/2023 & 15/06/2023
    Văn phòng KPMG tại Hà Nội
    Tiếng Việt
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Nội dung khóa học

- Năm được tổng quan thông tin về tình hình thanh kiểm tra thuế tại Việt Nam

- Tổng quan về thuế nhà thầu với hợp đồng EPC

- Các vấn đề dễ bị truy vấn trong quá trình thanh tra thuế

- Phương án giảm thiểu rủi ro ttrước và trong quá trình thanh tra thuế

- Hỏi và trả lời

Giấy chứng nhận


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Tran Van Trung
Director
Tax Services
KPMG in Vietnam

Trung có hơn 16 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế. Trung cũng phụ trách mảng tư vấn liên quan đến năng lượng của KPMG.

Dịch vụ cấp trải rộng trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng (bao gồm năng lượng và điện), bất động sản, sản xuất công nghiệp, vận tải, thương mại, hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và đồ uống, y tế và v.v.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các công ty thông thương, Trung tham gia vào rất nhiều dự án lớn (dự án nhiều tỷ đô la Mỹ) điển hình là việc tư vấn mua bán tài sản của công ty khai thác dầu lớn nhất Việt Nam, tư vấn mua bán liên quan đến nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, hỗ trợ thanh tra thuế 3 nhà thầu EPC của 3 dự án nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, và tư vấn cho các nhà cung cấp lớn của Samsung và Apple.


Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!