Những điểm cần lưu ý về chi phí được trừ thuế TNDN khi chuẩn bị cho thanh tra thuế

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp liên quan đến chi phí được khấu trừ thuế TNDN trong kỳ, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Read English Version

Học viên được gì sau khóa học ?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Các khía cạnh mà cán bộ thuế có thể truy vấn trong quá trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp liên quan đến chi phí được khấu trừ thuế TNDN trong kỳ;

2. Các nguyên tắc chủ yếu để tăng khả năng được khấu trừ thuế TNDN đối với các loại chi phí khác nhau của doanh nghiệp

3. Làm thế nào để chuẩn bị hiệu quả hồ sơ chứng từ nhằm tăng khả năng được khấu trừ thuế TNDN của các chi phí

Thông tin khóa học


    15:00 - 17:00 
     Hà Nội: 25/05/2023
        Hà Nội: 08/06/2023
    Văn phòng KPMG (HCMC & Hanoi)
    Tiếng Việt
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Nội dung khóa học

I - Tổng quan về thực tế thanh tra thuế trong thời gian gần đây

II - Những điểm chính cần lưu ý liên quan đến chi phí được trừ thuế TNDN 

- Chi phí được trừ thuế TNDN – Những nguyên tắc chung

- Chi phí được trừ thuế TNDN – Hồ sơ chứng từ cần có

- Phí dịch vụ trả cho các bên liên kết - Những yếu tố khiến cho chi phí không được trừ thuế TNDN

- Phân biệt các điều chỉnh thuế vĩnh viễn và điều chỉnh thuế tạm thời 

III. Hỏi Đáp

Giấy chứng nhận

Sau khi tham gia khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân, học viên sẽ được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do KPMG OnDemand cung cấp.


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Pham Quynh Oanh
Director
Corporate Tax
KPMG in Vietnam

Bà Oanh đã có hơn Hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn thuế thuộc Bộ phận Thuế và Hỗ trợ doanh nghiệp, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.

Bà có hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn thuế, đã tham gia thực hiện nhiều dự án tư vấn về tuân thủ và lập kế hoạch thuế cho các khách hàng, bao gồm các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam, tổ chức đa quốc gia, các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các chủ đề tư vấn bao gồm rà soát tuân thủ và lập kế hoạch thuế, soát xét thuế (tax due diligence) cho mục đích sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, tư vấn thuế thường xuyên, lập kế hoạch thuế liên quan đến chiến lược thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình Tổng cục thuế/cơ quan thuế địa phương thực hiện thanh tra thuế tại doanh nghiệp.


Odoo • Image and Text
Nguyen Thi Thao Ly
Director
Tax Services
KPMG in Vietnam

Bà Ly có khoảng 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thông qua nhiều dịch vụ về thuế bao gồm tuân thủ và tư vấn thuế cho nhiều khách hàng và ngành nghề khác nhau tại Việt Nam, ví dụ: sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ tài chính, bất động sản, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, giáo dục, thương mại điện tử và công nghệ tài chính.

Bà Ly đã tham gia nhiều dịch vụ rà soát tuân thủ thuế, dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và tư vấn thuế cho các khách hàng quốc tế và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.


Odoo • Image and Text
Huynh Bui Ngoc Han
Director
Tax Services
KPMG in Vietnam

Bà Hân là Giám Đốc Thuế phụ trách mảng dịch vụ Tư vấn thuế tại KPMG hơn 12 năm.  Hân có hiểu biết sâu về hệ thống quy định và pháp luật thuế Việt Nam bao gồm thuế gián thu, thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân.  Hân có kinh nghiệm và kiến thức trong việc hỗ trợ khách hàng liên quan đến việc tái cấu trúc thuế, nâng cao tình hình tuân thủ thuế, rà soát tình hình tuân thủ thuế cho mục đích mua bán, sáp nhập, hỗ trợ khiếu nại về thuế, hoàn thuế và tư vấn thuế theo từng vụ việc.  Khách hàng của Hân bao gồm các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các công ty Việt Nam lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực.


Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!