Giới thiệu về thanh tra thuế và những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị cho thanh tra thuế

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên có được kiến thức khái quát về thanh tra thuế và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh thuế doanh nghiệp mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Read English Version

Học viên được gì sau khóa học ?

Người tham dự đạt được các mục tiêu sau:

- Nắm được tổng quan thông tin về thanh kiểm tra thuế tại Việt Nam

- Các khía cạnh thuế doanh nghiệp mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp trong thanh tra thuế

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về thanh tra thuế

Thông tin khóa học


    15:00 - 17:00 
     11/05/2023
    Văn phòng KPMG tại TP.HCM
    Tiếng Việt 
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Nội dung khóa học

- Nắm được tổng quan thông tin về thanh kiểm tra thuế tại Việt Nam

- Các khía cạnh thuế doanh nghiệp mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp trong thanh tra thuế

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về thanh tra thuế

- Hỏi Đáp

Giấy chứng nhận

Sau khi tham gia khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân, học viên sẽ được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do KPMG OnDemand cung cấp. 


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Nguyen Thanh Tam
Managing Director
Tax and Legal
KPMG in Vietnam

Ông Tâm có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và tư vấn. Ông Tâm đã có kinh nghiệm về thuế, đầu tư và các vấn đề pháp lý thông qua việc tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Thông qua việc tư vấn trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, ông Tâm đã tích lũy được kiến thức sâu rộng về thuế cũng như bí quyết cung cấp hiểu biết về thuế hiệu quả cho khách hàng. Các lĩnh vực chuyên môn của ông Tâm bao gồm các dịch vụ tư vấn và tuân thủ thuế. Ông cũng chuyên về các lĩnh vực khác như tư vấn cấu trúc thuế và tư vấn mua bán sáp nhập cho các khoản đầu tư vào Việt Nam.


Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!