OnDemand Courses

Những điểm mới về ưu đãi thuế
Thu nhập Doanh nghiệp


    09:00 - 11:00
    21/03/2024
    Galaxy, F10, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh liên quan đến ưu đãi thuế TNDN đã có những cập nhật/ thay đổi về quy định và tập quán thanh tra thuể phổ biến. 

Nội dung khóa học

1. Tổng quan thông tin về tình hình thanh kiểm tra thuế

2. Khái quát về các cập nhật/ thay đổi chính yếu về quy định pháp luật về thuế và ảnh hưởng tiềm tàng đối với ưu đãi thuế TNDN

3. Các vấn đề phổ biến về ưu đãi thuế TNDN quan sát được thông qua các đợt thanh tra thuế gần đây

4. Thảo luận các ý tưởng hoạch định và chuẩn bị nhằm đảm bảo hoặc bảo vệ ưu đãi thuế TNDN cho công ty

5. Hỏi đáp

Diễn giả

Company team

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc
Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Ông Huy đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong vai trò cố vấn tại KPMG và trưởng phòng hoạch định thuế tại một Tập đoàn niêm yết tại Việt Nam

Ông Huy có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các công việc/dự án về thuế bao gồm tuân thủ thuế, rà soát thuế (còn được gọi là “kiểm tra sức khỏe thuế”), phân tích thuế cho các giao dịch phức tạp và không phổ biến (bao gồm cả giao dịch xuyên biên giới và giao dịch với các bên liên quan), tư vấn thuế về lập kế hoạch và tái cơ cấu chiến lược kinh doanh, rà soát thuế đối với các thương vụ M&A, thanh tra thuế và khiếu nại về thuế, và đào tạo về thuế;

Huy đã quản lý một danh mục khách hàng lớn và đa dạng bao gồm các công ty đa quốc gia và địa phương hàng đầu tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, vận chuyển và hậu cần, v.v.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918