VAS 24 - Statement of Cash Flows

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  09:00 - 11:30 (2.5 hours)

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference 

  LANGUAGE

  Vietnamese  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến.
  Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Qua khóa học này, học viên có thể hiểu những phạm vi và định nghĩa trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 24 và lợi ích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cũng như thực hành nghiên cứu tình huống.

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Trưởng phòng tài chính
  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Phạm vi áp dụng và định nghĩa trong VAS 24

  2. Đánh giá và xác định các thành phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  3. Lợi ích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  4. Yêu cầu về thuyết minh báo cáo tài chính

  5. Câu hỏi thực tiễn

  Mục tiêu khóa học:

  Sau khóa học, kế toán viên sẽ có thể nắm được:

  ➤  Nắm được phạm vi và định nghĩa trong VAS 24

  Biết cách đánh giá và xác định các cấu phần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

  Nắm được các yêu cầu trình bày thông tin cụ thể trong báo cáo tài chính


  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

   ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

   ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

   ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course description

  This course is designed to help to understand scope and definition within VAS 24 and benefits of statement of cash flows and practical case studies.                                                      


  This course is designed for:

  - CFO
  - Finance Manager/ Finance Controller
  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda: 

  1. Describe the scope of and definitions within VAS 24

  2. Assess and Identify required components in the statement of cash flows 

  3. Benefits of cash flows statement

  4. Discuss specific disclosure requirements in the financial statements

  5. Practical questions

  Key learning outcomes:

  After the course, accountants will be able to:

   Understand the scope of and definitions within VAS 24

   Know how to assess and Identify required components in the statement of cash flows 

  ➤ Identify specific disclosure requirements in the financial statements 


  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Certification

  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)


  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

                                                                                                                                                                                                    Explore all courses 

  Past course photos