IFRS 16 - Leases: Lease Modification

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER  

  DURATION
  2.5 hours (9:00 a.m. - 11:30 a.m.)
  WHEN 
  26 - November - 2020
  Registration ends: 24 November 2020
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1,  Hochiminh City 

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  Discuss accounting implication in accordance with IFRS 16 - Leases for modifications in lease contracts, especially to response to the impact of Covid-19 pandemic.

  Course Agenda:

  1/ Key concepts
  2/ Lessee modifications
  3/ Lessor modifications
  4/ Q&A

  Instruction language: Vietnamese

   

  Thảo luận về những tác động về kế toán dựa theo Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính Quốc tế 16 - Thuê tài sản (IFRS 16 - Thuê tài sản) cho những bổ sung và sửa đổi về hợp đồng cho thuê, và đặc biệt là những ứng phó phù hợp với tác động của Covid-19. 

  Chương trình học:

  1/ Những khái niệm chính
  2/ Những sửa đổi hợp đồng bên thuê
  3/ Những sửa đổi hợp đòng bên cho thuê
  4/ Q&A

  Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thuy Ninh

  Director, Audit

  Company team

  Banh Thuy Phuong

  Senior Manager, Audit