IFRS 15 - Revenue from contract with Customers

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  4 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp* chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Việc lập Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo IFRS sẽ thay đổi đáng kể so với trước đây. 

  *Xem thêm các đối tượng áp dụng của Quyết định 345/QĐ-BTC
  tại đây

  Khóa học này sẽ đề cập đến những kiến thức về Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng và những ứng dụng trong công ty kinh doanh bán lẻ theo chuẩn mực IFRS 15 - Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng.

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Phạm vi

  2. Mô hình Năm bước

  3. Những yêu cầu quan trọng của IFRS 15 (Sửa đổi hợp đồng, Chi phí của hợp đồng)

  4. Những vấn đề trong việc áp dung
  - Tiêu thụ với quyền được trả lại hàng,
  - Bảo hành,
  - Quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng
  - Chủ thể vs Đại lý,
  - Thỏa thuận kí gửi,
  - Thỏa thuận xuất hóa đơn - chưa giao hàng,
  - Những khoản phí trả trước không hoàn lại,
  - Thỏa thuận mua lại,
  - Phần quyền không được thực hiện của khách hàng ("phần quyền từ bỏ"

  5. Ứng dụng cho những công ty kinh doanh bán lẻ

  6. Công bố thông tin

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC of the Ministry of Finance encourages enterprises* to convert to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. The preparation of financial statements of enterprises under IFRS will change significantly compared to before.

  *See more applicable subjects of Decision 345/QĐ-BTC here.


  The course includes general knowledge on revenue from contract with customers and application for retail companies under IFRS 15 - Revenue from contract with Customers.


  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Scope

  2. The Five Step Model

  3. Important Requirements of IFRS 15 (Contract modifications, Contract costs)

  4. Application issues
  - Sale with a right of return
  - Warranties
  - Customer options for additional goods and services
  - Principal vs agent
  - Consignment arrangements
  - Bill-and-hold arrangements
  - Non-refundable up-front fees
  - Repurchase arrangements
  - Customers' unexercised rights (breakage)

  5. Application for retail companies

  6. Disclosure

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Certification


  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Học viên không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyễn Thùy Ninh

  Audit Partner tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Bà Ninh là Audit Partner có thâm niên hoạt động hơn 11 năm tại KPMG Việt Nam. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính trong nước và quốc tế, bà Ninh đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ.
  Odoo • Image and Text

  Bành Thúy Phượng

  Trưởng phòng cấp cao tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Bà Phượng có thâm niên hoạt động hơn 9 năm tại KPMG Việt Nam. Trong nhiều năm hoạt động, bà đã hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, hàng tiêu dùng và ngành dịch vụ trong dịch vụ kiểm toán, báo cáo tài chính theo IFRS và chuyển đổi từ VAS sang IFRS.

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos