Quản lý rủi ro Thuế Thu nhập cá nhân

Cung cấp thông tin tổng quan về các vấn đề quan trọng về thuế Thu nhập cá nhân được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình kiểm tra thuế, cũng như thông tin cập nhật về các trường hợp thực tế có liên quan

Giới thiệu về khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân

Khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân là một chương trình đào tạo dành cho các doanh nghiệp. Khóa học này giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định thuế và cách quản lý rủi ro để tránh vi phạm pháp luật. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp các kỹ năng và công cụ để tối ưu hóa quá trình đóng thuế và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.     

Công ty có thể quản lý và chuẩn bị hiệu quả cho các cuộc thanh tra/thanh tra thuế sắp tới bằng cách hiểu và nắm bắt tốt các rủi ro liên quan. Quan trọng, đây là cơ hội để học viên có thể chia sẻ các ví dụ thực tế về các vấn đề của riêng doanh nghiệp và trao đổi ý kiến ​​với các chuyên gia của KPMG.

Học viên được gì sau khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân?

Sau khi hoàn thành phần này, bạn sẽ nắm được:

- Các vấn đề trọng tâm của thuế TNCN trong kiểm tra thuế

- Cập nhật các case studies thực tế về kiểm tra thuế TNCN

- Chia sẻ và thảo luận với các chuyên gia KPMG về các vấn đề cụ thể của Công ty 

Thông tin khóa học


    15:00 - 16:30
    18/05/2023 & 22/06/2023
    Văn phòng KPMG (TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội)
    Tiếng Việt
      Miễn phí
Odoo • Text and Image

Nội dung khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân

1. Giới thiệu tổng quan các vấn đề trọng tâm của thuế TNCN trong kiểm tra thuế

2. Cập nhật các case studies thực tế về kiểm tra thuế TNCN

3. Chia sẻ và thảo luận với các chuyên gia KPMG về các vấn đề cụ thể của Công ty -Khuyến khích học viên chia sẻ các vấn đề/câu hỏi trước buổi training

Giấy chứng nhận 

Sau khi tham gia khóa học Quản lý rủi ro thuế Thu nhập cá nhân, học viên sẽ được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do KPMG OnDemand cung cấp.

Diễn giả

Odoo • Image and Text
Nguyễn Thùy Dương
Director
Tax and Legal
KPMG in Vietnam

Chị Dương có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về Thuế thu nhập cá nhân. Chị là thành viên chủ chốt và phụ trách hỗ trợ các vấn đề phức tạp về thuế cho nhiều khách hàng liên quan đến tiền lương tiền công và luân chuyển nhân sự toàn cầu. Dương cũng có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chính phủ khác tại Việt Nam.

Odoo • Image and Text
Lê Minh Hằng
Director
Tax and Legal
KPMG in Vietnam

Chị Hằng có hiểu biết sâu sắc về các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cũng như các yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp.  Kinh nghiệm chuyên môn của chị bao gồm các lĩnh vực dịch vụ tuân thủ thuế, dịch vụ tính lương, tư vấn thuế, hỗ trợ thanh kiểm tra và khiếu nại về thuế, phục vụ các đối tượng khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia, nhà thầu nước ngoài, văn phòng dự án của nhà thầu nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

Về chúng tôi

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!